A Chekhov-technika
„Nem az a kérdés, hogy mennyire vagyunk tehetségesek, hanem az, hogy milyen akadályaink vannak. Ha a tehetségünket akarjuk növelni, akkor sok csalódással fogunk találkozni. Nincs mit növelni! A kérdés az, hogy hogyan lehet megnyitni azt a titkos szobát, ahol a zsenialitásunk rejlik. ” – Michael Chekhov

A Chekhov technika a színész képzeletének képességére és fizikai jelenlétére összpontosít. 
Eszközei: a „pszichofizikai gesztus”, a test három központja (akarat, érzés, gondolkodás), ezek kölcsönhatása és a képzelet tudatos alkalmazása.

A Chekhov-technika dióhéjban.

„Nem az a kérdés, hogy mennyire vagyunk tehetségesek, hanem az, hogy milyen akadályaink vannak. Ha a tehetségünket akarjuk növelni, akkor sok csalódással fogunk találkozni. Nincs mit növelni! A kérdés az, hogy hogyan lehet megnyitni azt a titkos szobát, ahol a zsenialitásunk rejlik. ” – Michael Chekhov

A Chekhov-módszer olyan gyakorlati eszközöket ad a színész kezébe, amelyekkel eljuttatja őt saját képességeinek és egyéni kreativitásának valódi kifejezéséhez. Egyidejűleg fejleszti a színész tudatos jelenlétét, kreatív akaraterejét és érzékelő képességét. Ez a folyamat a színész minden ismert és számára ismeretlen képességét aktivizálja eljuttatva saját határain túlra, a teljes “természetesség” állapotába. Hatása azonnal érzékelhető. A színész megtanul bízni saját inspirációiban és képességiben. Szabad alkotóművészként tekint mindenkire.

Egyik fő eszköze az imagináció – a képzelő erő aktivizálása és az atmoszféra megteremtése. A színész egy képzeletbeli testet vagy Pszichofizikai Gesztust használhat karakterének megteremtéséhez és megismeréséhez. Ezzel fedezheti fel annak mozgását, beszédét, érzéseit és azt a világot, amelyben a karaktere létezik.

A kurzuson mozgásos és imaginációs gyakorlatokon keresztül lehetőséget teremtünk önmagunk és a többi résztvevő számára, hogy felszabadítsa kreatív energiáit. Ezzel az energiával kapcsolódunk a mellkasunk középpontjához (Imaginary Center), a környezethez és egymáshoz.

A kurzus elvégzése lehetőséget teremt a kreatív energia, a tudatos jelenlétet fejlesztésére. A képzelet és a mozgás tudatos alkalmazása a megélt és megjelenített gesztusokon keresztül mindenki számára egyértelmű – hétköznapi – eszközzé válik.

Az intenzív napok témái:

Érzékelő testünk tudatos „használata” (összehúzódás-tágulás (expansion-contraction) – könnyedség-nehézség-egyensúly (lightness-heaviness-balance)

Képzelet – képzelőerő (imagination)

Atmoszféra teremtése és kisugárzás (radiation)

Minőség és szándék (irányokkal – gondolat-akarat-érzéskelés hármasa)

Pszichofizikai Gesztussal

 „Egy mozdulat ereje megmozdítja akaraterőnket, a mozdulat fajtája felkelti bennünk a neki megfelelő, határozott vágyat, s a mozdulat tulajdonság felidézi érzéseinket. … Célja formálni, megmozgatni egész belső életünket és ráhangolni a művészi célkitűzés szolgálatára.” – Michael Chekhov

A képzelőerőről és a mozgásról két gondolat Mr. Chekhovtól:

"A színész érzékeny és reagál a benne megszülető képzeletre. Eközben egységben a testével, nyitott marad a változásokra. Ez a képzelet - a színész belső energiájával - építi a karaktert, szinte eggyé válik a színésszel, és felszabadítja őt a karakter élő megjelenítésére."

A „… mozdulat ereje megmozdítja akaraterőnket, a mozdulat fajtája felkelti bennünk a neki megfelelő, határozott vágyat, s a mozdulat tulajdonság felidézi érzéseinket. … Célja formálni, megmozgatni egész belső életünket és ráhangolni a művészi célkitűzés szolgálatára.”

„A logika eljuttat minket A-ból B-be. A képzelet bárhova elvihet.”

Albert Einstein

Michael Chekhov:

Anton Csehov – a drámaíró – unokaöccse, Stanislavsky talán „legcsodálatosabb tanulója”. Oroszországban a korának egyik legtehetségesebb és leginnovatívabb színészének ismerték őt. Ötleteivel és karakterértelmezésével elkápráztatta a közönségét. Oroszországból Németországon, Franciaországon és Anglián keresztül végül Amerikába telepedett le. Tanítványai voltak többek között: Anthony Hopkins, Jack Nicholson, Gregory Peck, Anthony Quinn, Marilyn Monroe is.


Egyéni színészi megközelítést – technikát fejlesztett ki, amit „pszichofizikai megközelítés”-nek nevezett. Központi eszközei az átalakulás, az impulzusvezérlés, a képzelet, a belső és külső gesztus, az atmoszféra. A Chekhov technika egyértelmű és praktikus eszközöket kínál a képzelet, az érzések és a légkör kialakításához. Erősíti a színész képességét, hogy erős kapcsolatot tudjon teremteni nem csak a partnereivel, de a tárgyakkal/eszközökkel és a közönséggel is.

Ez a technika túllép a személyes tapasztalatok színészi alkalmazásán: arra készteti a színészeket, hogy kihasználják a képességüket karakterek megteremtésére és az ahhoz való kapcsolódásra. (https://hu.wikipedia.org/wiki/Mihail_Alekszandrovics_Csehov)

Alkategóriák

A Michael Chekhov Acting Technique® módszere a képzelet teremtő erejére és az ember hármas egységének (gondolat, cselekvés, érzékelés) jelenlétére összpontosít. A gyakorlatok során nem csak olyan képességeket aktivizál, amelyeket a színész tudatosan alkalmaz, de rejtett képességeit is felszínre hozva gazdagítja meglévő eszköztárát.

A Michael Chekhov Acting Technique® módszere a színészre nem csak egyéni szereplőként tekint, hanem a többi színésszel és a környezettel (tér, idő, fények, hangok, illatok, színek…) együttesen alkotott egészként.

A képzési anyag a következő szempontok mentén került kialakításra:

  • moduláris alkalmazhatóság
  • legalább – összességében – 40 órás képzési idő
  • gyakorlat orientált képzési rendszer
  • színészképzéshez kapcsolódó központi téma
  • Michael Chekhov Acting Technique® alapvető eszközei
  • átfogó, esszenciális tudás megszerzése

Az egyenként 8-8 órás modulok az adott témát átfogó, egészek. Bármelyik modult választásával – betekintés nyerhető a Michael Chekhov Acting Technique® módszerébe, megközelítésében. Egyéni és csoportos gyakorlatokon keresztül, az gondolat-cselekvés-érzékelés hármasának egységében megtapasztalva és elsajátítva. Több modult elvégzésével átfogó tudást szerezhető a módszerről személyes tapasztalatokon keresztül.

A modulok a karakterépítés folyamatának egyéni és csoportos lehetőségeit tárják fel a Michael Chekhov Acting Technique® módszer központi elemeinek gyakorlati alkalmazásával.

A teljes képzési sorozatot teljesítők oklevelet kaptak.

 A teljes, összesen 40 órás képzés moduljai és főbb tartalma:

KARAKTERÉPÍTÉS ALAPJAI – MICHAEL CHEKHOV ACTING TECHNIQUE®

Atmoszféra (tér, idő, tárgyak)

A karakter személyes és környezete atmoszférájának felfedezése és megteremtése. A könnyedség-egyensúly-nehézség, a kisugárzás fenntartása és érzékelése, a képzelő erő fejlesztése és aktivizálása, a környezet és a tárgyak atmoszférája, az idő meghatározó szerepe a karakter és a jelenetalkotás során, az atmoszféra jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

Gesztus (archetipikus és fizikai gesztus)

A színész testének, mint a gesztusok kifejező eszközének felfedezése és fejlesztése. Kiterjedés és összehúzódás, kisugárzás és fenntartás, hat archetipikus gesztus, felfedezés a mozgás jelentésén keresztül, művészeti alkotások gesztusai és a jelenetekben megjelenő gesztusok célja valamint jelentre és nézőkre gyakorolt hatása

Attitűd (minőségek és mértékek)

Egy karakter a többi karakterhez, a környezethez való viszonyulásának megtapasztalása. Gondolkozás-cselekvés-érzékelés hármasa, a karakter kisugárzásának hatásai, a négy elem (föld, víz, tűz, levegő) archetipikus minőségei, intenzitás és fenntartás, minőségek és mértékek jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

Központ (karakter és színész központja)

A karakter központjának meghatározó szerepe atmoszférájára, cselekedetire, kisugárzására, környezetére. Irányok, szándékok, állandó és változó központok, a színész és a karakter kapcsolata, maszkok szerepe és használata, a központ jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

Kompozíció (konfliktus, tetőpont, szünet, polaritás)

A kompozíció elméleti és gyakorlati lehetőségei a Michael Chekhov Acting Technique® módszerének megközelítésében. Polaritás, tetőpont, szünet, szövegkörnyezeti és mondatszerkezeti elemzés és értelmezés, szövegkönyvi instrukciók, kötöttség és szabadság az értelmezésekben, megjeleníthető hangsúlyok és erőviszonyok térben is időben, a kompozíció jelentre és nézőkre gyakorolt hatása.

A Michael Chekhov Acting Technique® módszere a képzelet teremtő erejére és az ember hármas egységének (gondolat, cselekvés, érzékelés) jelenlétére összpontosít. A gyakorlatok során nem csak olyan képességeket aktivizál, amelyeket a színész tudatosan alkalmaz, de rejtett képességeit is felszínre hozva gazdagítja meglévő eszköztárát.

A Michael Chekhov Acting Technique® módszere a színészre nem csak egyéni szereplőként tekint, hanem a többi színésszel és a környezettel (tér, idő, fények, hangok, illatok, színek…) együttesen alkotott egészként.

Színészmesterség - színész a színpadon
Képzések időpontjai:

2022. június 23-26.   és   2022. július 14-17.

A kurzusról

A kurzuson mozgásos és imaginációs gyakorlatokon keresztül lehetőséget teremtünk önmagunk és a többi résztvevő számára, hogy felszabadítsa kreatív energiáit. Ezzel az energiával kapcsolódunk a mellkasunk középpontjához (Imaginary Center), a környezethez és egymáshoz.

A kurzus elvégzése lehetőséget teremt a kreatív energia, a tudatos jelenlétet fejlesztésére. A képzelet és a mozgás tudatos alkalmazása a megélt és megjelenített gesztusokon keresztül mindenki számára egyértelmű – hétköznapi – eszközzé válik.